Post Info TOPIC: Masturbatie blijft een ernstige zonde
Enrico Sege

Datum:
Masturbatie blijft een ernstige zonde
Permalink   
 


Er heerst grote nood onder de katholieke hanggroepjongeren. U kent ze wel, de knapen die altijd achterin de kerk zitten en bij het horen van het ite misa est als eerste vertrokken zijn om zich over te geven aan het doelloos rondhangen op straathoeken en pleinen. Thuis kijken ze naar pornozenders als MTV, waar artiesten vol wulpse overgave hun best doen de reine tienergeest in gevaar te brengen en aan te zetten tot overtredingen van het zesde en negende gebod. Door alle tegenwoordig openlijk getoonde vleselijke lusten en aardse begeerten dreigt menigeen, o.a. door masturbatie de zuiverheid van de na het doopsel onbevlekte ziel te verliezen. Ook op latere leeftijd, nee, zelfs als blindheid dreigt, zoals bij Antoine V., eindredakteur van een bekend Amsterdams weekblad, is het onmogelijk om zonder deskundige begeleiding met deze gewoonte te doordbreken.

Masturbatie, de zelfbevrediging door prikkeling van de geslachtsorganen met de hand, is en blijft een ernstige zonde, daar laat de Heilige Katholieke Kerk geen twijfel over bestaan. Daarom heeft deze zonde altijd de volle aandacht gehad van de katholieke geestelijkheid. Omdat de kerk nu eenmaal als enige instantie vergeving van deze zonde kan verlenen. Hoe ernstig deze zonde is, moge wel blijken uit het feit dat het Heilig Officie van Rome nog in 1929 officieel verbood om een errectie met de hand te stimuleren, zelf in geval van medisch belang indien via het opgeklopte sperma een ziekte opgespoord zou kunnen worden. Want het is een blijft een overtreding van het zesde gebod: Gij zult geen onkuisheid doen. Omdat wij ons lichaam niet mogen gebruiken tegen de bedoeling van God. Het zesde gebod verbiedt alle uitwendige zonden van onkuisheid. Inclusief onzedige handelingen als aftrekken en vingeren. Ook verbiedt dit gebod zaken die tot onkuisheid kunnen leiden: geile blikken, vieze praatjes, smerige liedjes, gore boekjes waarin, zoals mij onlangs onder ogen kwam, een misdienaar die zich liet fotograferen in een doorzichtige plastic pantalon. En niet te vergeten liederlijke popconcerten en filmvoorstellingen. Al deze zaken kunnen tot een van de allergrootste onkuisheden leiden: zelfbevlekking.

Het gaat dus om de zuiverheid van lichaam en ziel, deze vrij te houden van de smet en bezoedeling der onkuisheid. Wees een lelie van zuiverheid en dooft alle minder zuivere vlammen, zodat je na een smetteloos leven eens zult delen in de glorie, door de beoefening van kuisheid verkregen.

Naast het zesde- heeft ook het negende gebod betrekking op de onkuisheid. Want het op een na laatste gebod zegt: Gij zult geen onkuisheid begeren. In gedachten onreine begeerten koesteren is een overtreding dit gebod. Niet minder erg als overtreding van het het zesde gebod, wat zeker vroeger streng werd gestraft om de mens op deze wijze te vrijwaren van deze hoofdzonde.

Helaas heeft de kerk vandaag de dag minder invloed op de profane rechtsspreking. Behalve dan bij het betreden van de Sint Pieter en enkele andere belangrijke kerken, wordt er nauwelijks aandacht besteed aan zedige kleding. Vrouwen met nauwelijks bedekte schaamte accentueren op geraffineerde wijze hun erogene zones. Mannen in te strakke, niets te raden latende kleding vullen onze straten. De komst van de videoclip toont schaamteloos hoerachtige kledij, zoals in doorzichtig plastic gehulde misdienaars en als non totaal ongeschikte mokkels. Als non verklede actrices die zich er niet voor schamen het Allerheiligste Crusifix in te brengen in de parel in hun schoot, de vagina.

Schokkendste was ook de Romeinse acoliet XX, ooit een lelie van zuiverheid die, zo liet hij horen in een uitzending van de Italiaanse zender RTA (Radio Torino Alternativa 104 MhZ), zou zijn verleid door ībisschoppen en kardinalenī, die hem īin de sacristie hun wellustige rondingen lieten zien in te strakke priesterbroekenī. Dit soort kwaadsprekerij is een aanslag op het voortbestaan van onze jeugdige reinheid, welke onze wil verslapt en ons hart afsluit voor al het goede en het schone dat Onze Moeder de Heilige Katholieke Kerk te bieden heeft. Want het luisteren naar dit soort laster en het kijken naar dit soort clips leidt onherroepelijk tot onkuise begeerten en behagen in onkuise gedachten.

Het maar een kleine stap om van kwaad tot erger te geraken: aftrekken en klaarvingeren. Terecht vond de heilige kerkleraar Thomas van Aquino masturbatie erger dan hoererij. Sommigen toonaangevenden katholieken vergelijken het abortus, anderen met een soort zelfmoord. Het is echter veel erger. Onkuisheid vernietigd de onschuld en brengt de mens tot vele andere zonden, die hem uiteindelijk voor eeuwig in de hel zullen doen branden.

Niet voor niets beschouwde de grote Albertus Magnus ook de onbewust plaatshebbende natte droom als een zeer ernstige zonde, die in zijn klooster publiekelijk beleden moest worden. Kloosterlingen die betrapt werden op het hebben van een natte droom (dit werd iedere ochtend door de abt gecontroleerd) werden met pauselijke goedkeuring na hun publieke belijdenis stevig afgeranseld. Naarmate de techniek voortschreed, deed deze ook haar intrede bij de voorkoming van deze in slaap gepleegde overtreding.

Zo werd er met kerkelijke goedkeuring een doos ontwikkeld, die bij spontane erectie tijdens de slaap een bel liet klinken, waardoor men nog net optijd gevrijwaard zou kunen blijven van de zonde der zaadverspilling. Helaas voldeed de constuktie niet goed. Soms ging de bel niet af, een aantal masturbanten slaagden er blijkbaar in klaar te komen zonder daar schokbewegingen bij te veroorzaken. Er waren klachten dat de aanwezigheid van de bel juist erectiebevorderend werkten en klachten van kandidaat-zondaars die er moeite mee hadden de hele nacht doodstil op de rug moesten liggen om vals alarm te voorkomen. In mijn methode heb ik dit apparaat gemoderniseert. Zodat de harnekkige masturbant rekenschap kan geven van iets wat dreigde plaats te hebben.

Nadat de Heilige Kerk haar zeggenschap in de profane rechtspraak had verloren en dus niet meer in overeenstemming met haar leer de zonde maturbatie kon afstraffen, bevool zij in de negentiende eeuw het dragen van lange nachthemden aan, die van onderen werden dichtgeknoopt. Naar aanleiding van deze aanbeveling door de heilige Stoel kwam de ontwikkeling van allerlei anti-onanie werktuigen op gang: gordels met riemen om armen en dijen; buisconstrukties waarbij de handen tijdens de slaap op de rug bleven; kooitjes die 's nachts om de genitalieen werden geplaatst. In deze periode publiceerden veel geestelijken pamfletten waarin de katholieke knaap werd gewezen op de noodzaak zijn reinheid, kostte wat het kost, te bewaren.

De ernst van deze misdaad tegen het eigen lichaam werd niet alleen in katholieke kringen onderkent. Ze zette de protestantse theoloog Karpff uit Stuttgard aan tot het schijven van zijn meesterwerk 'Waarschuwing van een vriend der jongeren voor de gevaarlijkste vijand, of voorlichting over geheime zonden, hun gevolgen, genezing en voorkoming'. Een protestants boek dat geheel in overeenstemming met de officiele r.k.-leer op dit gebied bleek te zijn. Karpff noemde de zonde van zelfbevlekking een 'liederlijke, schandelijke vijand'. Over de gevolgen is ook deze protestantse theoloog duidelijk: onanie leidt tot waanzin en zelfmoord! 'Zeer vaak echter treden de gevolgen niet naar buiten, de onreine onderscheidt zich niet van de anderen, heeft een beroep, is opgewekt, lijkt heel gelukkig en gezond; van binnen verwelkt echter zijn geestelijk leven'.

Dit mag de tegenwoordige moralisten, die maar al te gemakkelijk en oogje toeknijpen of zelfs de zichzelf bevlekkende knaap met begrip tegemoet treden, ongeloofwaardig lijken. Zo ken ik een koorknaap die door bijna dagelijks aftrekken, geheel op het slechte pad was beland. Van diverse kanten ontving ik berichten als zou hij optreden in videoīs en daarin er niet voor schromen deze lage daad in een biechtstoel uit te ofenen voor de camera. Wat mij opviel bij het controleren van voornoemde videobanden viel mij de dode blik in de ogen van de voormalige koorknaap op. Dat was ook dominee Karpff opgevallen: 'Een man was door onanie zo aan lager wal geraakt dat hij zijn beroep moest opgeven en onophoudelijk klaagde dat hij reeds gestorven was, niets meer kon doen, verloren was... Met moeite is het een krankzinnigengesticht gelukt, enige verbetering in zijn toestand te brengen'.

Wat moet je als rein mens doen om kuis te kunnen leven? Op de eerste plaats gevaarlijke gelegenheden vermijden. Dus blijf weg van die pleinen en straathoeken vol randgroephangjongeren die voorheen in de coffeeshop verbleven. Vermijdt coffeeshops en cafťīs waar onzedige videoclips worden gedraaid. Kom niet in gelegenheden waar kleding wordt gedragen die niets te raden laat. Ga niet naar discoīs of popconcerten waar krolse artiesten met wulpse overgave de reine tienergeest in gevaar brengen. Om het eeuwig leven deelachtig te worden dienen we versterving te beoefenen.

Als priester, werkzaam onder hardnekkige masturbanten heb ik een geheel nieuwe methode ontwikkeld om de zondaren op het rechte pad te krijgen. Sommigen hebben mij beschuldigd dat ik masturbanten fysiek dwong om dagelijks te komen biechten en te communiceren. Dit deed ik enkel in die gevallen waar de zondaren weigerden godsvrucht te onderhouden tot de Heilige Maagd Maria, zoals de eerder genoemde bekende masturbant Antoine V. uit Amsterdam. Zelfs dreigende blindheid weerhield hem niet zich meerdere malen per dag terug te trekken op het toilet van de hoofdredakteur om de hand aan zichzelf te slaan. Ook voor hem was de door mij ontwikkelde Nieuwe Erectiebel een machtige steun om kuis te leven.

Dit artikel verscheen eerder in de
MariaBode Jr., het Onafhankelijk Magazine voor de Rooms-Katholieke Jeugd.


-- Dit artikel heb ik enigszins ingekort, daar het origineel al eerder door Father Enrico werd gepubliceerd in MariaBode nr. 10

-- Edited by Guanto at 09:49, 2008-04-17

__________________
H.A.

Datum:
Permalink   
 

Ook buiten de rk kerk wordt Father Enrico's strijd tegen de zaadverspilling met interesse gevolgd. Zie de site:


http://retecool.com/post/pater-enrico-sege-zielzorger-der-masturbanten

__________________
Piet

Datum:
Permalink   
 

Wahahahahahahaha. Sege, you made my day. Keep on doing the good work!

__________________
Ronald

Datum:
Permalink   
 

Hier nog meer over mijn favoriete pater, zo intens begaan met het voorkomen van de masturbatie:

http://www.flabber.nl/archief/007945.php

__________________
Cyclops

Datum:
Masturbatie is een gezonde zonde
Permalink   
 


Masturberen is niet alleen een heel erg prettige zonde, het blijkt ook nog eens erg gezond te zijn. Hoe vaker mannen tussen de twintig en vijftig jaar klaarkomen, hoe kleiner het risico wordt dat ze prostaatkanker krijgen. Dit hebben wetenschappers van het Australische Cancer Council Victoria ontdekt, zo meldt het medische magazine New Scientist . Vooral twintigers moeten proberen zo vaak mogelijk klaar te komen. De mannen in die leeftijdscategorie kunnen als ze minimaal een keer per dag masturberen of seks hebben, de kans op de dodelijke prostaatziekte met eenderde verminderen.

__________________
A.J. Winehouse

Datum:
RE: Masturbatie blijft een ernstige zonde
Permalink   
 


Ik zou me toch liever aan de kerkelijke voorschriften houden, dan wat allerlei moderne blaadjes hierover beweren. En hulde voor pater Enrico Sege. Tenminste een man die zich hier terecht zorgen over maakt!

__________________
Cindy Lauper

Datum:
Permalink   
 

Mij benieuwen hoe Father Roderick tegen dit onderwerp aankijkt.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Cyclops wrote:

Masturberen is niet alleen een heel erg prettige zonde, het blijkt ook nog eens erg gezond te zijn. Hoe vaker mannen tussen de twintig en vijftig jaar klaarkomen, hoe kleiner het risico wordt dat ze prostaatkanker krijgen. Dit hebben wetenschappers van het Australische Cancer Council Victoria ontdekt, zo meldt het medische magazine New Scientist . Vooral twintigers moeten proberen zo vaak mogelijk klaar te komen. De mannen in die leeftijdscategorie kunnen als ze minimaal een keer per dag masturberen of seks hebben, de kans op de dodelijke prostaatziekte met eenderde verminderen.


maar ja, dan zijn ze natuurlijk wťl blind, hť?
En kreeg je er ook niet wat van aan je ruggemerg? En hoe groot is die kans?


__________________
A.J. Winehouse

Datum:
Permalink   
 

Niet alleen verhoogde kans op blindheid en ruggemergverdunning, ook meer spirituele gevolgen dienen niet onvermeld te blijven: de leegte van de geest en de diepe verdwaling en verwording van oprechte liefdegevoelens.

Die dreigen door het beoefenen van deze zonde te verdwijnen!__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

A.J. Winehouse wrote:

Niet alleen verhoogde kans op blindheid en ruggemergverdunning, ook meer spirituele gevolgen dienen niet onvermeld te blijven: de leegte van de geest en de diepe verdwaling en verwording van oprechte liefdegevoelens.

Die dreigen door het beoefenen van deze zonde te verdwijnen!


zie je nu wel, altijd al gedacht dat er iets niet klopte met dat je ogen sluiten en de geest leeg maken.


__________________
father ton

Datum:
Permalink   
 

Ons kruis draagt heel moeizaam
als God ver weg is.
Hij schenkt ons genade,
die blijft steun en kracht.


__________________
Uit Waregem

Datum:
Permalink   
 

Met alle respect, maar zo'n erectiebel werkt alleen maar goed als je van nature al groot geschapen bent. Mannen beneden de maat hebben er niks aan, omdat hij op de meest idiote momenten afgaat, ook als er in het geheel geen erectie plaats heeft.
Het prototype heeft nog de nodige verbeteringen nodig, voor iedereen met dit apparaat de zonden kan bestrijden.

__________________
Sebastiaan

Datum:
Permalink   
 

Geachte dames en heren,

diegenen die oprecht op zoek zijn naar het Koninkrijk des HEREN zijn van harte uitgenodigd op de volgende website: www.jakob5770.com

Jesus loves you!

Sebastiaan

__________________
Heerlijk

Datum:
Permalink   
 

De mens is niet geschapen om celibaat te zijn, dit is niet natuurlijk!
Dat is ook meteen de reden waarom priesters en kloosterlingen zich vergrijpen
aan kleine jongetjes en meisjes.

Er is niets mis om zo nu en dan toe te geven aan lichamelijke verlangens, op die manier voorkom je frustratie waar de kerk vol mee zit!
Maturberen is gezond en verkleind tevens de kans op kanker!

__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Wat een onzin, ruggemergverdunning.
Kun je mij de link geven van het (ONAFHANKELIJKE) wetenschappelijke rapport waarin staat bewezen dat je blind wordt of last krijgt van je ruggemerg door masturbatie? Nee? dat dacht ik al!

__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

haha en jij gelooft dat werkelijk?? de hardste schreewers moet je het meeste in de gaten houden, die verbergen zich achter een mantel van afkeurig boe boeh geroep, huichelaars zijn dat

__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Hahahaahha__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Wat een klets.

Hadden de priesters maar wat vaker gemasturbeerd ,dan waren er niet zo veel mensen beschadigd.

Als het een zonde is dan had onze lieve GOD het niet zo fijn gemaakt.

Je doet er niemand kwaad mee.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Masturberen een zonde? Kom nou, waarom zou het zondig zijn van je eigen lichaam te houden en het intiem te koesteren.Niemand zal toch geloven dat die geestelijken het niet zouden doen. En zo niet beste paters als je dit leest neem hem in je hand, je weet best hoe het moet en dan kan je ook makkelijker met die rukhand van de koorknapen afblijven. Gewoon vlak voor de mis even je zaad lozen, dat zal echt helpen.Succes en vooral veel plezier, maar dat wisten jullie toch al, of niet soms?

.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

En de kerk vraagt zich af waarom hun populariteit zo aan het zakken is.

Wat een zever in pakskes__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Masturbatie is geen zonden je hebt er alleen jezelf mee.....

Verkrachting,aanranding dat soort dingen dat is pas zondigen.....

Masturbatie is bevredigen,als ik de mogelijkheid niet had gehad had ik allang al iemand verkracht omdat ik het niet meer kon houden.....en het zaad moet er soms gewoon uit.

 

je gaat mij niet vertellen dat ik zondig als ik masturbeer,terwijl de jeugd om me heen gewoon sex op straat heeft....maak dat de kat wijs....__________________
Marian

Datum:
Permalink   
 

Lichamelijke zelfbevrediging kan uitlopen tot seksverslaving met jezelf.

Er kunnen een of meerdere oorzaken zijn, waardoor men kan gaan masturberen, bijvoorbeeld eenzaamheid.

Een puber doet dat misschien omdat hij/zij zijn/haar lichaam een verandering ondergaat naar volwassenheid. 'Spelen met je lichaam' wordt dat genoemd. Het komt bij jongens en meisjes en bij mannen en vrouwen voor.

Verkeerde seksuele voorlichting of geen seksuele voorlichting en/of (ingrijpende) gebeurenissen in iemands leven kunnen oorzaken zijn waarom men dergelijk gedrag gaat vertonen. Nogmaals het kan een verslaving worden en een verslaving is zeker zondig, zoals elke verslaving dat is. 

Ik vraag me wel af of je dergelijke zonden zou moeten belijden in het Sacrament van de Biecht. Het is toch ook wel heel gênant eigenlijk. En wat heeft een priester ermee nodig? Bovendien is het biechten uiteindelijk geen garantie dat het niet meer zal gebeuren. Ik geloof dat het beter is dat je dergelijke dingen voor jezelf houdt. Dit kan zoiets zijn als een doorn in het vlees, waar je je leven last van kan hebben. Je weet dat het eigenlijk niet goed is, als je zoiets doet. Een troost kan zijn dat God JHWH alles weet en ziet en je zwakheid kent. Hij kent je immers door en door. 

Door een goed boek te lezen of naar muziek te luisteren, gezonde afleiding zoeken kan helpen om ervan af te komen en goede persoonlijke contact met mensen die van je houden en je begrijpen.

Verder citeer ik het volgende uit de YouCat Jongerenkatechismus van de  Katholieke Kerk:

nr.409 Is zelfbevrediging een vergrijp tegen de liefde?

Ja, zelfbevrediging is een vergrijp tegen de liefde, omdat ze de opwekking van lust tot een doel op zich maakt en deze loskoppelt van de totale ontvouwing van de liefde tussen man en vrouw. Daarom is 'seks met jezelf' een interne tegenspraak. 

De kerk diaboliseert zelfbevrediging niet, maar waarschuwt er wel voor die te bagatelliseren. Er bestaat wel degelijk een gevaar dat veel jeugdigen en volwassenen door de consumptie van opwindende afbeeldingen, films en internetpagina's vereenzamen, in plaats van in een persoonlijke relatie liefde te vinden. De eenzaamheid kan ot een doodlopende weg worden waarin zelfbevrediging tot een verslaving wordt. Met de instelling 'Voor seks heb ik niemand nodig, dat regel ik zelf wel, hoe en wanneer ik het maar wil', wordt niemand gelukkig. 

Deze YouCat heeft een woord vooraf van paus Benedictus XVI aan de jongeren.

Een aanrader voor iedereen die deze catechismus nog niet heeft.

 __________________
Hans de Vhet

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Masturbatie is geen zonden je hebt er alleen jezelf mee.....

Verkrachting,aanranding dat soort dingen dat is pas zondigen.....

Masturbatie is bevredigen,als ik de mogelijkheid niet had gehad had ik allang al iemand verkracht omdat ik het niet meer kon houden.....en het zaad moet er soms gewoon uit.

 

je gaat mij niet vertellen dat ik zondig als ik masturbeer,terwijl de jeugd om me heen gewoon sex op straat heeft....maak dat de kat wijs....


 Gelijk heb je.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Hans de Vhet schreef:
Anoniem schreef:

Masturbatie is geen zonden je hebt er alleen jezelf mee.....

Verkrachting,aanranding dat soort dingen dat is pas zondigen.....

Masturbatie is bevredigen,als ik de mogelijkheid niet had gehad had ik allang al iemand verkracht omdat ik het niet meer kon houden.....en het zaad moet er soms gewoon uit.

 

je gaat mij niet vertellen dat ik zondig als ik masturbeer,terwijl de jeugd om me heen gewoon sex op straat heeft....maak dat de kat wijs....


 Gelijk heb je.


 Maar écht gelukkig word je er niet van, het is en blijft surrogaat-liefde__________________
Marian

Datum:
Permalink   
 

Hans de Vhet schreef:
Anoniem schreef:

Masturbatie is geen zonden je hebt er alleen jezelf mee.....

Verkrachting,aanranding dat soort dingen dat is pas zondigen.....

Masturbatie is bevredigen,als ik de mogelijkheid niet had gehad had ik allang al iemand verkracht omdat ik het niet meer kon houden.....en het zaad moet er soms gewoon uit.

 

je gaat mij niet vertellen dat ik zondig als ik masturbeer,terwijl de jeugd om me heen gewoon sex op straat heeft....maak dat de kat wijs....


 Gelijk heb je.


 Maar écht gelukkig word je er niet van, het is en blijft surrogaat.__________________
Gamaliel

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Masturbatie is geen zonden je hebt er alleen jezelf mee.....

Verkrachting,aanranding dat soort dingen dat is pas zondigen.....

Masturbatie is bevredigen,als ik de mogelijkheid niet had gehad had ik allang al iemand verkracht omdat ik het niet meer kon houden.....en het zaad moet er soms gewoon uit.

 

je gaat mij niet vertellen dat ik zondig als ik masturbeer,terwijl de jeugd om me heen gewoon sex op straat heeft....maak dat de kat wijs....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik snap de link niet... dus omdat de jeugd op straat van alles uitspookt is dat een vrijgeleide voor van alles en nog wat?
Het gaat er in dit geval niet om wat wij mensen vinden over iets.
'Want onze wegen zijn niet Gods wegen en onze gedachten zijn niet Gods gedachten. Gods gedachten,.. wegen, maatstaven en normen zijn zoveel hoger dan die van ons' (Jesaja 55:8-9)
Jouw uitspraak doet mij denken aan wat er staat in Spreuken 16:25 "Soms denkt een mens dat zijn weg de juiste is, maar ten slotte leidt die toch naar de dood."- Katholieke Willibrordvertaling

Paulus schreef: ’Doodt daarom uw lichaamsleden ten aanzien van seksuele begeerte’ (Kolossenzen 3:5). Masturbatie doodt seksuele verlangens niet, maar versterkt die juist. Masturbatie is een vorm van onreinheid. Het kan je ’een slaaf van velerlei begeerten en genoegens’ maken, en het bevordert een ongezonde manier van denken. Aan de andere kant is zelfbevrediging geen vorm van grove seksuele immoraliteit, zoals hoererij. Bij masturbatie is opzettelijke seksuele zelfprikkeling betrokken.

 

Het is dus zeker niet iets wat God goedkeurt. 

 

 __________________
Marian

Datum:
Permalink   
 

Gamaliel schreef:
Anoniem schreef:

Masturbatie is geen zonden je hebt er alleen jezelf mee.....

Verkrachting,aanranding dat soort dingen dat is pas zondigen.....

Masturbatie is bevredigen,als ik de mogelijkheid niet had gehad had ik allang al iemand verkracht omdat ik het niet meer kon houden.....en het zaad moet er soms gewoon uit.

 

je gaat mij niet vertellen dat ik zondig als ik masturbeer,terwijl de jeugd om me heen gewoon sex op straat heeft....maak dat de kat wijs....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik snap de link niet... dus omdat de jeugd op straat van alles uitspookt is dat een vrijgeleide voor van alles en nog wat?
Het gaat er in dit geval niet om wat wij mensen vinden over iets.
'Want onze wegen zijn niet Gods wegen en onze gedachten zijn niet Gods gedachten. Gods gedachten,.. wegen, maatstaven en normen zijn zoveel hoger dan die van ons' (Jesaja 55:8-9)
Jouw uitspraak doet mij denken aan wat er staat in Spreuken 16:25 "Soms denkt een mens dat zijn weg de juiste is, maar ten slotte leidt die toch naar de dood."- Katholieke Willibrordvertaling

Paulus schreef: ’Doodt daarom uw lichaamsleden ten aanzien van seksuele begeerte’ (Kolossenzen 3:5). Masturbatie doodt seksuele verlangens niet, maar versterkt die juist. Masturbatie is een vorm van onreinheid. Het kan je ’een slaaf van velerlei begeerten en genoegens’ maken, en het bevordert een ongezonde manier van denken. Aan de andere kant is zelfbevrediging geen vorm van grove seksuele immoraliteit, zoals hoererij. Bij masturbatie is opzettelijke seksuele zelfprikkeling betrokken.

 

Het is dus zeker niet iets wat God goedkeurt. 

 

 


 Dank u voor de aanvulling in deze. Zeer juist.

Toen ik een keer ergens zei dat ik masturbatie als zonde zie, dacht men dat ik van een andere planeet kwam.

Toch kunnen teleurstellingen en onbegrip en geen goede communcatie tussen binnen je familie of tussen  mensen onderling leiden tot dergelijk gedrag. Uiteraard kunnen ook pornografie e.d. plaatjes die prikkelen leiden tot zo'n gedrag.

 

 __________________
Marian

Datum:
Permalink   
 

Gamaliel schreef:
Anoniem schreef:

Masturbatie is geen zonden je hebt er alleen jezelf mee.....

Verkrachting,aanranding dat soort dingen dat is pas zondigen.....

Masturbatie is bevredigen,als ik de mogelijkheid niet had gehad had ik allang al iemand verkracht omdat ik het niet meer kon houden.....en het zaad moet er soms gewoon uit.

 

je gaat mij niet vertellen dat ik zondig als ik masturbeer,terwijl de jeugd om me heen gewoon sex op straat heeft....maak dat de kat wijs....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik snap de link niet... dus omdat de jeugd op straat van alles uitspookt is dat een vrijgeleide voor van alles en nog wat?
Het gaat er in dit geval niet om wat wij mensen vinden over iets.
'Want onze wegen zijn niet Gods wegen en onze gedachten zijn niet Gods gedachten. Gods gedachten,.. wegen, maatstaven en normen zijn zoveel hoger dan die van ons' (Jesaja 55:8-9)
Jouw uitspraak doet mij denken aan wat er staat in Spreuken 16:25 "Soms denkt een mens dat zijn weg de juiste is, maar ten slotte leidt die toch naar de dood."- Katholieke Willibrordvertaling

Paulus schreef: ’Doodt daarom uw lichaamsleden ten aanzien van seksuele begeerte’ (Kolossenzen 3:5). Masturbatie doodt seksuele verlangens niet, maar versterkt die juist. Masturbatie is een vorm van onreinheid. Het kan je ’een slaaf van velerlei begeerten en genoegens’ maken, en het bevordert een ongezonde manier van denken. Aan de andere kant is zelfbevrediging geen vorm van grove seksuele immoraliteit, zoals hoererij. Bij masturbatie is opzettelijke seksuele zelfprikkeling betrokken.

 Het is dus zeker niet iets wat God goedkeurt.  


 (Herstel type-fouten)

Dank u voor de aanvulling in deze. Zeer juist.

Toen ik een keer ergens zei dat ik masturbatie als zonde zie, dacht men dat ik van een andere planeet kwam.

Toch kunnen teleurstellingen en onbegrip en geen goede communicatie binnen je familie of tussen mensen onderling leiden tot dergelijk gedrag. Uiteraard kunnen ook pornografie e.d. plaatjes die prikkelen leiden tot zo'n gedrag.__________________
Marian

Datum:
Permalink   
 

Zelfbevrediging, het woord zegt het eigenlijk al, is een puur op zichzelf gerichte 'liefde'. 

Het is geen liefde te noemen. Het geeft je misschien een kick voor een moment, maar uiteindelijk is niets meer teleurstellender dan dat. Want er komt niets voor terug, waar je je vervulling in kan vinden.

Liefde, aandacht, begrip van je man, of je vrouw. Nog belangrijker is dat je zelf geen liefde, aandacht en begrip aan je man of aan je vrouw kan geven, als je die al hebt.

Communicatie is dan ook heel erg belangrijk.

De meeste huwelijken gaan stuk aan gebrek aan communicatie.

Gebrek aan communicatie binnen het gezin, zeker als het om levensvragen gaat, zoals bijvoorbeeld de seksualiteit, zeker als het ook nog in combinatie is met teleurstellingen in je leven, kan dat leiden tot lichamelijke zelfbevrediging. Spanningen tussen familieleden onderling kunnen een oorzaak zijn, waardoor je het weer gaat doen.

Het is daarom van belang dat je eerlijk bent tegenover God en tegenover jezelf en tegenover anderen.

En waarom doe je dit eigenlijk? Wanneer ben je er mee begonnen? Wat was er aan de hand, had het een reden? 

Wat zegt God hierover in de Bijbel? In je hart weet je dat het niet goed is en dat God het afkeurt.

Maar Hij begrijpt als geen ander wel wat er in de mens omgaat en het hoe en hoe en waarom iemand tot dergelijk gedrag komt.

Maar hoe kom je er van af? Wil je er van af? Of blijf je ermee doorgaan totdat je misschien een keer doodgaat?  Want dood gaan we allemaal een keer.

Als je ervan af wil komen, is de beste manier om gezonde afleiding te zoeken. Maar dan nog kan het moeilijk zijn. Als je alleen woont heb je vaak ook allleen maar jezelf. 

Ga bijvoorbeeld wandelen met iemand samen of de Bijbel lezen. Bidden helpt, maar dan alleen als je hart eerlijk en oprecht is. 

En weet één ding: God kent je strijd! Hij weet met welke problemen je zit en waar je het moeilijk mee hebt.__________________
Henk Jansen

Datum:
Permalink   
 

Ik vraag me altijd weer af hoe Jezus zijn tijd als alleenstaande jongeman is doorgekomen. Masturbeerde hij ook? Hij was volledig mens. Hij moet dus wel gemasturbeerd hebben, want zonder masturberen ben je geen volledig mens.
De regels van zijn kerk moeten helemaal moeilijk zijn geweest in de tijd dat hij omging met Maria Magdalena. Hij mocht geen seks met haar hebben, want hij was niet met haar getrouwd, maar masturberen mocht hij ook niet.
Hoe zit dat allemaal? Hoe loste Jezus dat op? In de bijbel lezen we wel dat slaven zich voor hun meesters moeten uitsloven, maar niet hoe het zat met Jezus' seksualiteit. Terwijl het onderwerp seks toch een enorm punt is voor de kerk.
Beste Marian, ik denk toch dat als Jezus een gezond volledig mens was, dat hij zijn seksuele behoeften op een andere manier heeft ontladen dan door te lezen in de Pentateuch.

          Marian schreef:


Wat zegt God hierover in de Bijbel? In je hart weet je dat het niet goed is en dat God het afkeurt.

Maar Hij begrijpt als geen ander wel wat er in de mens omgaat en het hoe en hoe en waarom iemand tot dergelijk gedrag komt.

Maar hoe kom je er van af? Wil je er van af? Of blijf je ermee doorgaan totdat je misschien een keer doodgaat?  Want dood gaan we allemaal een keer.

Als je ervan af wil komen, is de beste manier om gezonde afleiding te zoeken. Maar dan nog kan het moeilijk zijn. Als je alleen woont heb je vaak ook allleen maar jezelf. 

Ga bijvoorbeeld wandelen met iemand samen of de Bijbel lezen. Bidden helpt, maar dan alleen als je hart eerlijk en oprecht is. 

En weet één ding: God kent je strijd! Hij weet met welke problemen je zit en waar je het moeilijk mee hebt.


 __________________
1 2  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard